Torinski konj online dating

Pored ovoga, na Univerzitetu je zaposleno preko 200 radnika koji obavljaju stručne, administrativno - tehničke i pomoćne poslove.Akademija scenskih umjetnosi Sarajevo (ASU) je počela sa radom 1981.Dosta se potencira i saradnja među studentima svih odsjeka pri realizaciji nastavnih zadataka, oslanjajući se na pozitivna iskustva visokoškolske edukacije u oblasti scenskih umjetnosti razvoja ličnog originalnalnog pristupa i metode rada.Praktična nastave se primarno relizuje na otvorenoj sceni „Obala“ gdje se postavljaju i javne prezentacije ispitnih radova i studentski projekti.godine, kada je upisala prvu generaciju studenata na Odsjeku za glumu.Potom je uslijedilo otvaranje Odsjeka za režiju (1989.), a u ratnoj 1994. Bitan segment rada Akademije ostvaruje se na Otvorenoj sceni „OBALA“, kultnom sarajevskom pozorištu, gdje se studenti predstavljaju svojim radovima, ali gdje i profesionalni glumci, reditelji i pisci svojim radom obogaćuju teatarski život Sarajeva i Bi H.godine dopunjena ustanovom na kojoj se izučavaju islamske nauke. godine, početak studija engleskog i njemačkog jezika, studija zurnalistike, psihologije i pedagogije, kao i osnivanje Akademije za scensku umjetnost, Farmaceutskog i Pravnog fakulteta uvodi ovaj univerzitet u novu fazu razvoja, koja bi trebala rezultirati formiranjem kritične mase humanističke inteligencije u tuzlanskoj regiji, bez koje je nezamislivo uključivanje u savremene globalne tokove.S tim u vezi njegovane su tri discipline klasičnih katoličkih univerziteta: teologija, pravo i filozofija, a postojala je i univerzitetska biblioteka. godine, otvara se Šerijatska sudačka škola, kao petogodišnja viša škola. Proces priključivanja Bosne i Hercegovine u međunarodnu zajednicu, predpostavlja prihvatanje potpuno novih i drugačijih standarda u svim oblastima.

U prvu klasu glume primljeno je 8 studenata: Irina Dobnik, Admir Glamočak, Jasmin Geljo, Željko Kecojević, Mladen Nelević, Jelena Čović, Amela Milunović, Minka Muftić.Zvonko Petrović (tadašnji direktor SIZ-a za visoko obrazovanje).A kada je Akadameija otovorena, u decembru 1981 izabran je i prvi nastavnički kadar kojeg su sačinjavali: dr. U tom periodu došlo je do značajnih rezultata na poljima scenskih umjetnosti, pozorišta i filma, ali pri formiranju same Scene.Historija Potreba za Akademojom se javila jer, prema podacima iz 1981.godine, bosanskohercegovačka pozorišta su imala oko 180 zaposlenih glumaca ali samo njih 24 je imalo završenu odgovarajuću školsku spremu.

Leave a Reply